Základní informace

Místo konání školení

Školení je prováděno obvykle v prostorách u zákazníka.

Termín a délka konání školení

Termín školení je stanoven podle individuální dohody. Školení lze provádět jak ve všední dny, tak i o víkendu. Obvykle je začátek školení stanoven na 9:00 (lze podle potřeby posunout) a konec školení bývá kolem 17:00.

Jeden školicí den trvá obvykle 8 hodin - jedná se o běžné hodiny, nikoliv školní hodiny. V průběhu školení lze vytvářet po jednotlivých probíraných oblastech krátké přestávky pro zotavení a jednu větší přestávku na oběd.

Na dané probírané téma (např. HTTP server Apache) většinou postačuje jeden školicí den s tím, že příslušná látka je pak probírána v poměrně rychlém sledu. Účastník školení je tak nucen v jediný den vstřebat vcelku velké množství nových informací a nezbývá ani příliš mnoho času na praktické ukázky a samostatná cvičení. Pokud preferujete více praktických cvičení a pozvolnější výklad, tak je vhodné školení rozmělnit do více dnů. Počet školicích dnů závisí také na hloubce počátečních znalostí jednotlivých účastníků školení. Je vhodné, aby měl každý účastník k dispozici vlastní počítač (notebook) na kterém bude mít možnost procvičovat probírané téma v praxi, protože teprve při rešení konkrétních problémů se nejvíce proniká do dané problematiky.

Minimální délka školení je jeden školicí den, který lze případně po domluvě rozložit i na více dnů.

Obsah školení

Základní témata školení naleznete v hlavním menu, pod každým tématem naleznete zároveň celkový obsah školení a jeho osnovu. Jednotlivá témata lze libovolně kombinovat podle potřeby, takže obsah školení může být například následující: konfigurace autentizace a autorizace přístupu v serveru Apache, nastavení adresářů ke sdílení v Samba serveru + správa uživatelských účtů v Linuxu a v Sambě a nastavení VPN pro přístup z Internetu k nasdíleným prosředkům Samba serveru.

Ke každému tématu jsou k dispozici studijní materiály v rozsahu několika desítek stran, takže účastník školení není nijak zatěžován zdlouhavým psaním poznámek a má tak více času na vstřebávání a pochopení probírané látky.

Na přání zákazníka lze po dohodě případně vytvořit studijní materiály a provést školení i na téma, které zatím není uvedeno v základních tématech školení a to za předpokladu, že danou problematiku důvěrně znám a mám v této oblasti i praktické zkušenosti.

Školení se provádí na aktuální verzi distribuce CentOS (klon distribuce Red Hat Enterprise Linux) - probíraná témata lze snadno aplikovat na libovolnou Linuxovou distribuci.

Školení provádí dlouholetý uživatel Linuxu se znalostmi a zkušenostmi z praxe, který se lektorskou činností zabývá již od roku 2004 - viz reference.

Cena školení

Školení je určeno jak pro jednotlivce, tak i pro menší skupiny. Základní sazba za školení je 2200Kč/osoba/jeden školicí den (jedná se o konečnou cenu ke které již není připočítávána žádná daň). Při větším počtu účastníků se uplatňují slevy uvedené v následující tabulce:

Počet osob: 1 2 3 4 5 6 7 8
Celková cena za jeden školicí den: 2.200Kč 3.000Kč 4.000Kč 5.000Kč 5.500Kč 6.000Kč 6.500Kč 7.000Kč

Další slevu lze uplatnit v případě většího počtu školicích dnů.

Objednávka školení

Školení lze objednávat e-mailem na adrese: info@tachec.org. Další údaje (IČO, DIČ a podobně) naleznete v sekci Kontakt.