HTTP server Apache

Obsah školení

Úvod školení je věnován popisu základních vlastností serveru Apache, jeho modulům a obslužným programům.

Následující části školení jsou již ryze praktické a zabývají se základními volbami v konfiguračním souboru serveru Apache pomocí kterých můžeme snadno nakonfigurovat aliasy, přesměrování a přepis URL, autorizaci a autentizaci.

Bez konfigurace virtuálních hostitelů se v dnešní době prakticky již nelze obejít a proto je tomuto tématu věnována zvláštní pozornost.

Monitoringu, možnostem logování a zpracování samotných logů patří další část školení.

Protože Apache podporuje kromě posílání statických stránek i možnost práce s dynamickým obsahem, nelze vynechat témata týkající se konfigurace CGI, SSI a PHP skriptů.

Server Apache obsahuje i moduly, pomocí nichž lze Apache provozovat i jako proxy server nebo WebDAV server. Tato témata jsou také součástí obsahu školení.

Závěr školení je věnován konfiguraci SSL komunikace, tedy vysvětlení principu šifrované komunikace, práci s certifikáty (vytváření certifikačních žádostí, vlastních certifikačních autorit a vytváření certifikátů) a samotné konfiguraci SSL v serveru Apache.

Součástí školení jsou podkladové materiály v rozsahu 43 stran.

Osnova

 • Úvod
  • seznam základních vlastností serveru Apache
  • moduly serveru Apache
  • instalace serveru Apache
  • programy pro obsluhu serveru Apache
 • Konfigurace
  • základní direktivy konfiguračního souboru Apache
  • aliasy
  • přesměrování
  • přepisování URL - mod_rewrite
  • virtuální hostitelé
  • autentizace a autorizace přístupu
  • logování
  • monitorování serveru
  • CGI skripty
  • SSI
  • PHP skripty
  • proxy server
  • WebDAV
  • SSL
  • optimalizace výkonu