Samba server

Obsah školení

Úvod školení je věnován instalaci Samba serveru, základní syntaxi konfiguračních souborů a základním volbám v těchto konfiguračních souborech a možnostem otestování konfigurace.

Následující blok je věnován správě uživatelských účtů (zakládání, modifikace a rušení účtů) jak v Linuxu, tak především v Samba serveru. Probrána je i problematika privilegií uživatelů a synchronizace hesel Linuxových a Samba účtů. Nechybí ani kapitola věnovaná možnostem mapování účtů mezi Sambou a Linuxem, vytvoření speciálního účtu pro hosty a mapování Linuxových skupin na skupiny v Sambě.

Tato teoreticky zaměřená část školení je zakončena kapitolou týkající se autentizace uživatelů.

Další části školení jsou již praktičtějšího rázu, což dokazuje sekce, která je věnována nastavení adresářů ke sdílení, jejímž cílem je podat ucelené informace o tom, jak správně nastavit sdílení, tzn. jak vytvořit v Linuxu adresář ke sdílení, nastavit na něm příslušná přístupová práva a jak tento adresář pomocí konfiguračních voleb v Samba serveru nasdílet uživatelům (buď pouze pro čtení nebo i pro zápis). Jsou zde rozebrány jak možnosti nastavení základních práv, tak i možnosti konfigurace DOSových atributů a rozšířených práv (ACL listů). Nechybí ani pojednání o odlišnosti souborových systémů a řešení problémů konverze souborů a adresářů (zkracování délky názvů, změna velikosti písmen v názvech souborů a adresářů, znaková sada názvů souborů a adresářů). Tento celek je ukončen tématem, který se týká problematiky zamykání souborů, distribuovaným souborovým systémem (DFS) a virtuálním souborovým systémem Samba serveru, který umožňuje pomocí přídavných modulů (pluginů) rozšiřovat funkce pro práci se soubory a adresáři (doménový koš, kontrola souborů antivirovým programem, audit operací se soubory a podobně).

Následující sekce je věnována konfiguraci tiskáren sdílených pomocí Samba serveru a případné správě ovladačů těchto tiskáren.

Následuje část, která je převážně věnována doméně v níž bude mít Samba server hlavní roli. Úvod je věnován konfiguraci Samba serveru jako master browseru a pochopení problematiky vyhledávání počítačů a prostředků, které sdílejí na síti. Následuje problematika konfigurace WINS serveru a závěr této sekce je věnován konfiguraci primárního řadiče domény (PDC) od konfigurace Samba serveru, přes problematiku přidávání počítačů do domény, až po konfiguraci cestovních profilů a vytváření logon skriptů. V souvislosti s primárním řadičem domény je zde zmíněna i možnost vytvoření záložního řadiče domény (BDC) a konfigurace Samba serveru, jako člena domény. Pro plnohodnotnou verzi primárního řadiče je výhodné použít LDAP server jako backend pro uložení uživatelských účtů a dalších informací týkajících se domény - tímto tématem je kompletně uzavřena kapitola týkající se primárního řadiče domény.

Závěr školení je věnován konfiguraci a možnostem využití programu SWAT, což je nástroj pro ulehčení konfigurace a správy Samba serveru za pomoci webového prohlížeče a klientským programům, které slouží pro obsluhu Samba serveru.

Součástí školení jsou podkladové materiály v rozsahu 40 stran.

Osnova

 • Instalace Samba serveru
  • základní syntaxe konfiguračního souboru Samba serveru
 • Základní direktivy v konfiguračním souboru Samba serveru
  • testování základní konfigurace
 • Zákládání, modifikace a rušení uživatelských účtů
  • privilegia uživatelů
  • synchronizace hesel
 • Mapování uživatelů
  • uživatelský účet guest
 • Mapování skupin
 • Autentizace
  • Nešifrovaná podoba hesel
  • NTLM
 • Nastavení adresářů ke sdílení
  • rozšířené atributy a přístupová práva na souborech
  • řešení odlišností souborových systémů
  • skrývání souborů
  • symbolické linky
  • distribuovaný souborový systém
  • virtuální souborový systém
 • Konfigurace sdílených tiskáren
  • správa Windows ovladačů tiskáren
 • Konfigurace master browseru
 • WINS
 • Primární řadič domény (PDC)
 • Záložní řadič domény
 • Samba jako člen domény
 • Samba a LDAP
 • SWAT
 • Klientské programy pro obsluhu Samby