Proxy server Squid

Obsah školení

Úvod školení proxy serveru Squid patří seznámení se základními vlastnostmi a základními volbami konfiguračního souboru.

Následující část školení je věnována nastavení interní cache proxy serveru, výběru vhodného typu schéma cache a nastavení velikosti a struktury této interní cache. Zároveň se věnuje práci s objekty umístěnými v cache a statistikám cache.

V další části je objasněna problematika nastavení přístupových práv (ACL) a možnosti autentizace uživatelů.

Školení dále pokračuje probíráním konfigurace reverzního proxy serveru a komunikace mezi proxy servery.

Spolupráce proxy serveru s externími programy (např. Squidguard) je objasněna v kapitole věnované redirectoru.

Následuje kapitola věnovaná logům proxy serveru a možnostem omezování šířky pásma.

Závěr školení je věnován konfiguraci klientských prohlížečů a nastavení proxy serveru jako transparentní proxy.

Součástí školení jsou podkladové materiály v rozsahu 26 stran.

Osnova

 • Základní vlastnosti proxy serveru Squid
 • Základní direktivy v konfiguračním souboru
 • Cache serveru Squid
  • ufs
  • aufs
  • diskd
  • coss
  • null
  • Statistiky cache serveru Squid
  • Mazání objektu z cache proxy serveru
 • ACL
 • Autentizace uživatelů
 • Reverzní proxy server
 • Komunikace mezi proxy servery
 • Redirector
 • Logování
 • Omezování šířky pásma
 • Konfigurace klientských prohlížečů