Virtualizace - XEN

Osnova

  • Úvod
  • Typy virtualizací
  • XEN - struktura
  • Instalace a konfigurace virtuálních strojů
  • Síťové rozhraní pro virtuální stroje - možnosti konfigurace
  • Migrace